løp - Urawa 2021-07-27 05:23

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 How Many Roads Morio Kawamura Kazuki Akatsu
7 Diminish Shinobu Hasegawa Ryota Sugawara
0 Meiner Carnival 2.000
07/27 05:38
8.500
07/27 05:51
11 Nansei Emerald Hikaru Yamakosi Kazuhiro Kato
2 Memorial Queen Hirotsugu Ozawa Yuki Furuoka
9 Yes Pegasus Kazunori Sakai Akio Mikoshi
10 Wonder Pesta Katsufumi Suzuki Yoshimi Hanzawa
6 Meromero Punch Kenji Uchino Mai Fukuhara
7 Intense Reflet Hirotsugu Ozawa Tsubasa Sasagawa 1.340
07/27 05:51
1.280
07/27 05:51
4 Twinkle Way Yutaka Kawashima Yoshimi Nakashima
2 Hot Milk Shinsuke Kudo Naoya Hashimoto 15.000
07/27 05:51
26.000
07/27 05:51
3 Cure Up Rapapa Kazunori Sakai Yoshimi Nakashima 126.000
07/27 05:51
4 Pino Teton Takashi Noguchi Akio Mikoshi 81.000
07/27 05:51
0 Ravintsara
0 Honami Wind 1.750
07/27 05:38
6.500
07/27 05:51
0 Wakamiya Atout
5 Guts Hiroki Zakuro Kosei Akimoto
1 Tracht Tsukasa Kaibazawa Shoya Hozono 8.500
07/27 05:51
5.000
07/27 05:51
8 Win Luminous Morio Kawamura Sho Yoshii 51.000
07/27 05:51