Odder IGF v B 1913 2020-10-24 12:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Hjemme 0.80 2.20 1.00 3.80 4.60
Borte 0.60 1.20 1.80 3.80 3.00
Total 1.40 3.40 2.80 7.60 7.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Hjemme 0.80 2.30 0.90 2.60 4.60
Borte - 1.20 - 2.70 -
Total - 3.50 - 5.30 -

Live Streaming