Pts

1 2 3 4
Vitalii Obukhov 8 12 11 7
Volodymyr Myrzak 11 10 13 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Myrzak
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Myrzak
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Myrzak
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Myrzak
 • Game 1 - Volodymyr Myrzak won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Myrzak
 • Game 2 Race to 5 - Vitalii Obukhov
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Myrzak
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Myrzak
 • Game 2 - Vitalii Obukhov won 12-10
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Myrzak
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Obukhov
 • Game 3 Race to 7 - Vitalii Obukhov
 • Game 3 Race to 9 - Vitalii Obukhov
 • Game 3 - Volodymyr Myrzak won 11-13
 • Score After Game 3 - 11-13
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Myrzak
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Myrzak
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Myrzak
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Myrzak
 • Game 4 - Volodymyr Myrzak won 7-11
 • Score After Game 4 - 7-11