løp - Busan 2024-02-16 05:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Yongbi Khan Gu Min Sung Choi Si Dae SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
2 Yeonyein Youn Young Hun Choi Eun Gyeong SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
3 Road To Top Yang Kui Sun Lee Hong Rag SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
4 2 Over The Triple Bart Rice Seo Seung Un SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
5 Captain Charlie Cho Yong Bae Kim Tae Kyung SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
6 Sky Jilju Yang Kui Sun Jin Kyum SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
7 Dongbu Star Kang Hyoung Gon Masa Tanaka SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
8 3 Monster Dragon MOON HYEON CHEOL You Hyun Myung SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
9 Seogwi Nalgae Thomas Gillespie Kim Eu Soo SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
10 4 Sincheon First Kang Hyoung Gon Lee Hyo Sik SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
11 Indian Party Cho Yong Bae Kim Dong Young SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52
12 1 Wonderful Cutie SON BYOUNG JIG Jung Do Yun SP
02/15 12:50
-
02/16 05:52