Pts

1 2 3
Dmitriy Yakobchuk 11 11 11
Anatoliy Reva 5 7 7