B 1913 v Varde 2020-09-12 11:00

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Hjemme 0.60 1.00 1.80 3.20 2.60
Borte 1.40 2.60 0.80 1.80 5.00
Total 2.00 3.60 2.60 5.00 7.60
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
Hjemme - 1.00 - 2.50 -
Borte - 2.80 - 1.90 -
Total - 3.80 - 4.40 -

Live Streaming