Pts

1 2 3 4 5
Sergey Tsybulin 8 10 12 11 13
Evgeniy Kibka 11 12 10 6 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Kibka
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Kibka
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Kibka
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Kibka
 • Game 1 - Evgeniy Kibka won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeniy Kibka
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Kibka
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Tsybulin
 • Game 2 Race to 9 - Sergey Tsybulin
 • Game 2 - Evgeniy Kibka won 10-12
 • Score After Game 2 - 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Evgeniy Kibka
 • Game 3 Race to 5 - Evgeniy Kibka
 • Game 3 Race to 7 - Evgeniy Kibka
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Kibka
 • Game 3 - Sergey Tsybulin won 12-10
 • Score After Game 3 - 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Kibka
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Tsybulin
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Tsybulin
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Tsybulin
 • Game 4 - Sergey Tsybulin won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Evgeniy Kibka
 • Game 5 Race to 5 - Evgeniy Kibka
 • Game 5 Race to 7 - Evgeniy Kibka
 • Game 5 Race to 9 - Evgeniy Kibka
 • Game 5 - Sergey Tsybulin won 13-11
 • Score After Game 5 - 13-11