Pts

1 2 3 4 5
Nazarii Hrytsyienko 9 12 11 9 11
Vadym Nechyporuk 11 10 3 11 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 - Vadym Nechyporuk won 9-11
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 2 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 - Nazarii Hrytsyienko won 12-10
 • Score After Game 2 - 12-10
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 - Nazarii Hrytsyienko won 11-3
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 4 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 - Vadym Nechyporuk won 9-11
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 5 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 5 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 5 - Nazarii Hrytsyienko won 11-8
 • Score After Game 5 - 11-8