Vladimir Sinkovskiy

Results

Liga Pro 09/21 07:45 - Vladimir Sinkovskiy v Oleg Belugin W 3-2
Liga Pro 09/21 07:15 - Aleksandr Sayganov v Vladimir Sinkovskiy L 3-0
Liga Pro 09/21 06:15 - Vladimir Sinkovskiy v Vladimir Selkin L 1-3
Liga Pro 09/21 05:15 - Oleg Belugin v Vladimir Sinkovskiy W 0-3
Liga Pro 09/19 07:45 - Vladimir Sinkovskiy v Igor Meteleshko W 3-0
Liga Pro 09/19 07:15 - Alexey Pisar v Vladimir Sinkovskiy L 3-1
Liga Pro 09/19 06:15 - Vladimir Sinkovskiy v Andrey Sadkov L 2-3
Liga Pro 09/19 05:15 - Igor Meteleshko v Vladimir Sinkovskiy W 2-3
Liga Pro 09/16 07:45 - Vladimir Sinkovskiy v Evgeny Anisimov W 3-2
Liga Pro 09/16 07:15 - Evgeny Anisimov v Vladimir Sinkovskiy W 0-3
Liga Pro 09/16 06:15 - Vladimir Sinkovskiy v Alexey Pisar L 1-3
Liga Pro 09/16 05:15 - Vladimir Selkin v Vladimir Sinkovskiy L 3-1